سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای علمی موسسه معارف اهل البیت (ع)  
همکار 
 
 
همکاری 
همکاری 
دانشگاه مفید  
مدیرگروه فلسفه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات ادیان و مذاهب  
قائم مقام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نماینده ولی فقیه در دانشگاه مشهد  
قائم مقام 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفيد 
عضو كميته منتخب شوراي علمي (پژوهش) 
1381/07/01 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
تدریس فلسفه اسلامی  
تدریس 
حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
کلام، منطق، فقه و اصول 
تدریس 
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد 
مدرس 
 
 
فقه واصول 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
مدرس 
 
 
معارف، تاریخ اسلام و دیگر دروس 
تدریس 
دانشگاه فردوسی مشهد  
مدرس 
 
 
معارف، تاریخ اسلام و دیگر دروس